شرکت گروه تجارت الکترونیک راد با توجه به مشکلات مدیریت تجهیزات در سازمانها ازجمله تجهیزات رایانه ای ، سیستم نرم افزاری مدیریت اموال ، نگهداری و پشتیبانی تجهیزات را فراهم نموده است . این نرم افزار همچنین اتوماسیون فرایندهای پشتیبانی را برای سازمانهای مختلف (در قالب یک سیستم Help Desk منطبق بر استاندارد های مطرح ) در برگرفته است.

 • ·امکان نگهداری ،ثبت ، ویرایش و بایگانی اطلاعات درخصوص انواع تجهیزات (شناسنامه الکترونیک تجهیزات )
 • ·مدیریت ، تعمیر و رفع مشکلات اموال وکاربران
 • ·رعایت منطق اموال داری کالاها وانتصاب شماره اموال سازمان واختصاص شماره مال واحد مورد نظر
 • ·تعریف خدمات مختلفپشتیبانی سخت افزاری ونرم افزاری از تجهیزات
 • ·امکان تعریف واحد های مختلف مدیریت وپشتیبانی تجهیزات
 • ·تعریف انواع تجهیزات و دسته بندی آنها به صورت نامحدود
 • ·ارائه درخواست پشتیبانی به واحد مورد نظر از طریق کارکنان سازمان ودریافت کد رهگیری
 • ·ایجاد پرونده وضعیت وسوابق تجهیزات (پرونده الکترونیک سابقه کاری تجهیزات )
 • ·امکان تعریف انواع مشکلات بسته به تجهیزات و دسته بندی آنها وهم چنین ارائه راهنما درهنگام درخواست سرویس به جهت رفع مشکلتوسط درخواست کننده به طور مستقیم
 • ·امکان تخصیص مشکل به یک پشتیبان خاص باتوجه به وجود گروه های پشتیبان
 • ·آگاهی از آخرین وضعیت رسیدگی به خدمات
 • ·اطمینان از دریافت تقاضای خدمت به صورت درج در پروفایل متقاضی با فید بک
 • ·قابلیت تعریف چارت سازمانی و انتساب تجهیزات به بخش های مختلف سازمان
 • ·عدم نیاز به وجود اتوماسیون اداری در سازمان
 • ·امکان تعریف سطوح دسترسی و ایجاد پروفایل های سازمانی جهت ارجاع کار
 • ·ارائه سفارش خرید در صورت نیازبه واحد مربوطه
 • ·امکان بررسی سوابق شرکت های ارائه دهنده کالا
 • ·قابلیت ارجاع درخواست یکخدمت به کارشناس مربوطه و تعیین محدوده زمانی انجام کار و دریافت گزارش
 • ·رجوع کاربران به سیستم فقط نرم افزاری می باشد ونیازی به رجوع آنها به بخش پشتیبانی مگر درموارد اضطراری نیست
 • ·امکان زیر نظر داشتن تمامی تراکنش های انجام شده درسیستم ،توسط مدیر سیستم
 • ·امکان گزارش گیری های آماری ومدیریتی متنوع وجامع از قبیل:
  • ·کالاهای مورد استفاده
  • ·کالاهای دارای مشکل ، کالاهای مستعمل
  • ·میزان خرابی قطعات
  • ·میزان فعالیت های پشتیبانی هریک از اعضا واحد
  • ·بررسی نوعی درخواست ها (بیش از پنجاه مورد گزارش )
  • ·و...
 • ·امکان اضافه شدن تکنولوژیRFID به سیستم (در صورت نیاز )
 • ·مدیر سیستم قادر خواهد بود در فواصل زمانی دلخواه از بانک اطلاعاتی پشتیبان تهیه نماید
 • ·امکان ارسال ودریافت پیام به صورت آنلاین برای کاربران
 • و...